பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 4 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
எண்ணெய் வித்துப் பயிர்களில் தரமான விதை உற்பத்தி
எண்ணெய் வித்துப் பயிர்களில் தரமான விதை உற்பத்தி பற்றி இங்கு காணலாம்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / விதைகள் / விதை உற்பத்தி
எண்ணெய் வித்துகளின் முளைப்புத் திறனை காக்கும் முறை
எண்ணெய் பயிர் வித்துகளின் முளைப்புத் திறனை பாதுகாக்க சில வழிமுறைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / விதைகள் / விதை உற்பத்தி
முகம் கருமையடைவதை தடுக்க தேங்காய் எண்ணெய்
கோடைக் காலத்தில் முகம் கருமையடைவதை தடுக்கும் தேங்காய் எண்ணெய் பயனை படித்து பயன்பெறவும்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / ஆரோக்கியக் குறிப்புகள் / அழகுக் குறிப்புகள்
முகத்தில் எண்ணெய் வழிவதை தடுக்க சில குறிப்புகள்
முகத்தில் உள்ள எண்ணெய் பசையை நீக்க சில குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / ஆரோக்கியக் குறிப்புகள் / அழகுக் குறிப்புகள்
Back to top