பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 10 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
இணைப்புகள் மற்றும் எலும்பு சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள்
இணைப்புகள் மற்றும் எலும்பு சம்பந்தப்பட்ட நோய்களின் காரணங்கள் மற்றும் பராமரிப்பு முறைகள் பற்றி விளக்கியுள்ளனர்.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / எலும்பு மற்றும் வாதம்
முடக்கு வாதம் அல்லது மூட்டு வாதம்
முடக்கு வாதம் அல்லது மூட்டு வாதம் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / எலும்பு மற்றும் வாதம்
முடக்கு வாதத்திற்கான குறிப்புகள்
முடக்கு வாதத்திற்கான சிகிச்சையைப் பற்றி இங்கு தெரிந்து கொள்ளலாம்.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / எலும்பு மற்றும் வாதம்
வாத நோய்
கருக்குழந்தைகளை பாதிக்கும் வாத நோய் பற்றிய தகவல்களை இங்கு காணலாம்.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / எலும்பு மற்றும் வாதம்
கழுத்து வலியும் டிஸ்க் விலகலும்
கழுத்து வலியும் டிஸ்க் விலகலும் பற்றிய தகவல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / எலும்பு மற்றும் வாதம்
மணிக்கட்டு எலும்புக்குழாய் நோய்
மணிக்கட்டு எலும்புக்குழாய் நோய் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / எலும்பு மற்றும் வாதம்
எலும்பு வங்கி
நவீன சிகிச்சையில் ‘எலும்பு மாற்றுச் சிகிச்சை’ பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / முதல் உதவி
மூட்டுவலி
மூட்டுவலி பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / எலும்பு மற்றும் வாதம்
பெண்களை அவதிக்குள்ளாக்கும் எலும்பு தேய்மானம்
பெண்களை அவதிக்குள்ளாக்கும் எலும்பு தேய்மானம்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / பெண்கள் உடல்நலம் / பெண்களுக்கான உடல்நலத் தகவல்கள்
எலும்புப்புரை நோய்
எலும்புப்புரை நோய் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / எலும்பு மற்றும் வாதம்
Back to top