பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 11 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
கண் கோளாறுகள்
கண்ணில் ஏற்படும் கோளாறுகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / கண்
கண் நீர் அழுத்தம்
முன் கண் ரசம் உற்பத்தியாவதில் ஏற்படும் பிரச்னை அல்லது அதன் சுழற்சிப் பாதையில் ஏற்படும் தடை பற்றிய தகவல்கள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / கண்
நீரிழிவினால் ஏற்படும் கண்பார்வைப் பாதிப்புகள்
நீரிழிவினால் ஏற்படும் கண்பார்வைப் பாதிப்புகள் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை
தெளிவற்ற பார்வை (அம்ப்லியோபியா)
தெளிவற்ற பார்வை (அம்ப்லியோபியா) பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / கண்
குழந்தைப்பருவ புறமாறுகண்
குழந்தைப்பருவ புறமாறுகண் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / கண்
கண் பார்வையை மேம்படுத்த ஆயுர்வேத வைத்தியங்கள்
கண் பார்வையை மேம்படுத்தும் சில ஆயுர்வேத வைத்தியங்கள் படித்து பயன்பெறவும்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / / ஆயுஷ் / ஆயுர்வேதா
கண்சவ்வு மிகைமடிப்பு
கண்சவ்வு மிகைமடிப்பு பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / / கண் / கண்சவ்வழற்சி
இளம் சிவப்புக் கண் நோய்
இளம் சிவப்புக் கண் நோய் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / கண்
கண்ணிமை வீக்கம்
கண்ணிமை வீக்கம் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / கண்
பார்வைத்தட்டு வீக்கம்
பார்வைத்தட்டு வீக்கம் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / கண்
Back to top