பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 11 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
பண்ணை அமைப்பதற்கான இடத்தைத் தேர்வு செய்தல்
பண்ணை அமைப்பதற்கான இடத்தைத் தேர்வு செய்தல் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு / கொட்டகை அமைப்பு மற்றும் மேலாண்மை
கறவை மாடுகளை சீராக கவனிக்கும் முறைகள்
கறவை மாடுகளை சீராக கவனிக்கும் முறைகள் பற்றிய குறிப்புகள்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு
தமிழ்நாட்டின் பால் உற்பத்திக் கூட்டுறவு சங்கங்கள்
தமிழ்நாட்டின் பால் உற்பத்திக் கூட்டுறவு சங்கங்கள் பற்றிய குறிப்புகள்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு / கால்நடை பராமரிப்பு :: சேவை மையங்கள்
தமிழ்நாட்டிலுள்ள அறுவைக் கூடங்கள்
தமிழ்நாட்டிலுள்ள அறுவைக் கூடங்கள் பட்டியல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு / கால்நடை பராமரிப்பு :: சேவை மையங்கள்
மாடுகளில் செயற்கை கருத்தரிப்பு முறை
மாடுகளில் செயற்கை கருத்தரிப்பு முறை பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு / செயற்கைக் கருவூட்டல்
பண்ணை விலங்குகளை அடையாளம் காணுதல்
பண்ணை விலங்குகளை அடையாளம் காணுதல் பற்றிய குறிப்புகள்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு / பொது மேலாண்மை முறைகள்
தமிழ்நாடு மாவட்ட கால்நடை ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி மையங்கள்
தமிழ்நாடு மாவட்ட கால்நடை ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி மையங்களின் தொலைபேசி எண்கள் இங்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / பயனுள்ள இணையதளங்கள் மற்றும் தகவல்கள்
கால்நடை மருத்துவ ஆய்வின் பயன்பாடுசார் பரிமாற்றத்தளம்
கால்நடை மருத்துவ ஆய்வின் பயன்பாடுசார் பரிமாற்றத்தளம் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு / கால்நடை மற்றும் எருமை வளர்ப்பு
தமிழ்நாட்டின் கால்நடை மருத்துவமனைகள்
தமிழ்நாட்டின் கால்நடை மருத்துவமனைகள் பற்றிய பட்டியல்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு / கால்நடை பராமரிப்பு :: சேவை மையங்கள்
தமிழ்நாட்டிலுள்ள கால்நடை சந்தைகள்
தமிழ்நாட்டிலுள்ள கால்நடை சந்தைகள் பற்றிய விவரங்கள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு / கால்நடை பராமரிப்பு :: சேவை மையங்கள்
Back to top