பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 35 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
தொழில் முனைவோரை மேம்படுத்தும் பயிற்சி நிறுவனம்
தொழில் முனைவோரை மேம்படுத்தும் பயிற்சி நிறுவனம் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / தொழில் கடனுதவி நிறுவனங்கள்
மாவட்டத் தொழில் மையம்
மாவட்ட வாரியாக தொழில்களையும், தொழில் முனைவோர்களையும் மேம்படுத்தும் மாவட்டத் தொழில் மையம் (DISTRICT INDUSTRIES CENTER(DIC)) பற்றிய தகவல்
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / தொழில் கடனுதவி நிறுவனங்கள்
ஊதுவத்தி தயாரிப்பு
ஊதுவத்தி எவ்வாறு தயார் செய்வது பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / சுய தொழில்கள்
தக்காளி சூப் மிக்ஸ் தயாரிப்பு
தக்காளி சூப் மிக்ஸ் தயாரிப்பு பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / சுய தொழில்கள்
பெண்களை தொழில்முனைவோராக்கும் WEAT(தமிழ்நாடு மகளிர் தொழில் முனைவோர் சங்கம்)
பெண்களை தொழில்முனைவோராக்கும் WEAT(தமிழ்நாடு மகளிர் தொழில் முனைவோர் சங்கம்) பற்றிய செய்திகள்
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் நலம்
இந்தியாவின் தொழில்முனைவு ஆற்றலை கொண்டுவருதல்
இந்தியாவின் தொழில்முனைவு ஆற்றலை மேம்படுத்த உதவும் திட்டங்கள் குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / சுய தொழில்கள் / தொழில்முனைவோர்க்கான தகவல்கள்
ஹாலோபிளாக் கற்கள் தயாரிப்பு
ஹாலோபிளாக் கற்கள் தயாரிப்பு முறைகளை பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / சுய தொழில்கள்
தொழில் துறை வளர்ச்சி
தொழில் துறை வளர்ச்சி குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / பொது அறிவுத் தகவல்கள் / பல்வேறு துறைகளின் வளர்ச்சி
ஊறுகாய் மற்றும் தக்காளி ஜாம் தயாரிப்பு
ஊறுகாய் மற்றும் தக்காளி ஜாம் தயாரிப்பு முறைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / சுய தொழில்கள்
சுயதொழில் தொடங்க உதவும் மாவட்ட தொழில் மையம்
சுயதொழில் தொடங்க உதவும் மாவட்ட தொழில் மையம் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / தொழில் கடனுதவி நிறுவனங்கள்
Back to top