பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 3 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
சோளம் - ஊட்டச்சத்துக் குறைபாடு
சோளத்தில் உள்ள சத்துக்கள் சார்ந்த குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / சிறுதானியங்கள் / ஊட்டச்சத்துக் குறைபாடு
ஏப்ரல் - மே மாதங்களுக்கு ஏற்ற தீவனச் சோளம் சாகுபடி
ஏப்ரல் - மே மாதங்களுக்கு ஏற்ற தீவனச் சோளம் சாகுபடி பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / சிறந்த நடைமுறைகள்
வீரிய மக்கா சோளம் சாகுபடி
குறைந்த அளவே தண்ணீர் தேவைப்படும் வீரிய ஒட்டுரக மக்கா சோளத்தை சாகுபடி செய்தால் அதிக மகசூல் பெறலாம்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / சிறுதானியங்கள் / மக்காச்சோளம் மற்றும் சோளம்
Back to top