பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 15 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
வண்ணக்கோழி வளர்ப்பு
நல்ல லாபம் தரும் எளிய தொழிலான வண்ணக்கோழி வளர்ப்பு பற்றி இங்கு தெரிந்து கொள்ளலாம்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு
வேலி மசால் தீவன பயிர் சாகுபடி
வேலி மசால் தீவன பயிர் சாகுபடி பற்றிய தகவல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண்மை பயிர்கள் / தீவனப்பயிர்கள்
தீவனப்பயிர்களின் தன்மையும் பதப்படுத்தலும்
தீவனப்பயிர்களின் தன்மையும் பதப்படுத்தலும் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண்மை பயிர்கள் / தீவனப்பயிர்கள்
வறட்சியிலும் வரம் தரும் ‘ஹைட்ரோபோனிக்’ தீவனம்
வறட்சியிலும் வரம் தரும் ‘ஹைட்ரோபோனிக்’ தீவனம் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண்மை பயிர்கள் / தீவனப்பயிர்கள்
கம்பு நேப்பியர் தீவன ஒட்டுப்புல் கோ (க.நே) 4 சாகுபடி முறைகள்
கம்பு நேப்பியர் தீவன ஒட்டுப்புல் கோ (க.நே) 4 சாகுபடி முறைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / தீவனப்பயிர்கள் / கம்பு நேப்பியர் ஒட்டுப்புல்
தீவன மக்காச்சோளம் சாகுபடி
தீவன மக்காச்சோள சாகுபடி குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண்மை பயிர்கள் / தீவனப்பயிர்கள்
ஏப்ரல் - மே மாதங்களுக்கு ஏற்ற தீவனச் சோளம் சாகுபடி
ஏப்ரல் - மே மாதங்களுக்கு ஏற்ற தீவனச் சோளம் சாகுபடி பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / சிறந்த நடைமுறைகள்
மழைக்காலத்தில் கால்நடைகள் பராமரிப்பு
மழைக்காலத்தில் கால்நடைகள் பராமரிப்பு பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு
தீவனப் பராமரிப்பு
தீவனப் பராமரிப்பு முறைகள் பற்றிய குறிப்புக்கள்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / பறவை இனங்கள் / வான்கோழி வளர்ப்பு
ஊறுகாய்ப்புல் தயாரிக்கும் தொழிற்நுட்பம்
ஊறுகாய்ப்புல் தயாரிக்கும் தொழிற்நுட்பம் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள்
Back to top