பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 8 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
தென்னை - பருவம் மற்றும் தட்ப வெப்ப நிலை
தென்னை - பருவம் மற்றும் தட்ப வெப்ப நிலை பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / தென்னை / தென்னை வளர்ப்பு மற்றும் பராமரிப்புக்கான தொழில்நுட்பங்கள்
தென்னை - தாவரவியல் மற்றும் சாகுபடி புள்ளி விபரங்கள்
தென்னை - தாவரவியல் மற்றும் சாகுபடி புள்ளி விபரங்கள் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / தென்னை / தென்னை வளர்ப்பு மற்றும் பராமரிப்புக்கான தொழில்நுட்பங்கள்
தென்னை இரகங்கள்
தென்னை இரகங்கள் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / தென்னை / தென்னை வளர்ப்பு மற்றும் பராமரிப்புக்கான தொழில்நுட்பங்கள்
தாய் தென்னை தேர்வு மற்றும் நாற்றங்கால் மேலாண்மை
தாய் தென்னை தேர்வு மற்றும் நாற்றங்கால் மேலாண்மை பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / தென்னை / தென்னை வளர்ப்பு மற்றும் பராமரிப்புக்கான தொழில்நுட்பங்கள்
தென்னை - சாகுபடி முறைகள்
தென்னை - சாகுபடி முறைகள் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / தென்னை / தென்னை வளர்ப்பு மற்றும் பராமரிப்புக்கான தொழில்நுட்பங்கள்
களை எடுத்தல் மற்றும் இடை உழவு முறைகள்
களை எடுத்தல் மற்றும் இடை உழவு முறைகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / தென்னை / தென்னை வளர்ப்பு மற்றும் பராமரிப்புக்கான தொழில்நுட்பங்கள்
முகம் கருமையடைவதை தடுக்க தேங்காய் எண்ணெய்
கோடைக் காலத்தில் முகம் கருமையடைவதை தடுக்கும் தேங்காய் எண்ணெய் பயனை படித்து பயன்பெறவும்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / ஆரோக்கியக் குறிப்புகள் / அழகுக் குறிப்புகள்
தேங்காயின் மருத்துவக் குணங்கள்
தேங்காயின் மருத்துவக் குணங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை / மருத்துவ பயன்கள்
Back to top