பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 29 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
நெல் சாகுபடியில் செலவை குறைக்கும் உயிர் உரங்கள்
நெல் சாகுபடியில் செலவை குறைக்கும் உயிர் உரங்கள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / இயற்கை உரம் / உயிர் உரங்கள்
பருவநிலை மாற்றத்தால் நெல்பயிரைத் தாக்கும் நோய்கள்
பருவநிலை மாற்றத்தால் நெல்பயிரைத் தாக்கும் நோய்கள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண்மையும் சுற்றுச்சூழலும்
அறுவடையான நெல்லை பாதுகாப்பாக சேமிக்கும் நுட்பம்
அறுவடையான நெல்லை பாதுகாப்பாக சேமிக்கும் நுட்பம் பற்றி இங்கு காணலாம்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / அறுவடைக்குப்பின் நுட்பங்கள் / தொழில்நுட்பங்கள்
நெல் - ஊட்டச்சத்துக் குறைபாடு
நெல்லுக்கான குறிப்புகள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / தானியங்கள் / ஊட்டச்சத்துக் குறைபாடு
தானியங்களை தாக்கும் நூற்புழுக்கள்
தானியங்களை தாக்கும் நூற்புழுக்கள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள் / பயிர் பாதுகாப்பு
செம்மை நெல் (ராஜராஜன் 1000) சாகுபடி முறை (எஸ்.ஆர்.ஐ)
தொழில்நுட்பம் மற்றும் துறை அனுபவங்கள் உட்பட எஸ்.ஆர்.ஐ-யின் பல்வேறு அம்சங்கள் உள்ளடங்கியுள்ளது.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / தானியங்கள் / நெல் சாகுபடி
மழைக்காலத்தில் நெல் பயிரை பாதுகாக்க யோசனை
பூச்சி மற்றும் நோய்த் தாக்குதலில் இருந்து நெற்பயிரைக் காக்க சில வழிமுறைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / தானியங்கள் / நெல் சாகுபடி
நெற் பயிரில் உயிராற்றல் வேளாண்மை
உயிராற்றல் வேளாண் வழிமுறைகளைக் கடைப்பிடித்த நெல் பயிரிடும் முறை பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / தானியங்கள் / நெல் சாகுபடி
நெல்லில் கோரைக் களையை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்துவது?
நெல்லில் கோரைக் களையை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்தும் முறைகள்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / தானியங்கள் / நெல் சாகுபடி
குலைநோயில் இருந்து நெற்பயிரைக் காக்கும் வழிமுறைகள்
குலைநோயில் இருந்து நெற்பயிரைக் காக்கும் வழிமுறைகளை பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / தானியங்கள் / நெல் சாகுபடி
Back to top