பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 3 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
பசுந்தாள் உரத்தின் பயன்கள்
மண்ணின் வளத்தை அதிகரிக்கும் பசுந்தாள் உரம் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / சிறந்த நடைமுறைகள்
ஆட்டுப்பண்ணையில் அதிக லாபம் பெற பசுந்தீவனங்கள்
ஆட்டுப்பண்ணை பற்றிய தகவல்களை இங்கு தெரிந்து கொள்ளலாம்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு / வெள்ளாடு & செம்மறி ஆடு வளர்ப்பு
கோடை தீவனப் பற்றாக்குறையை போக்க பசுந்தீவனமாக மரஇலைகள்
கோடையில் தீவனப் பற்றாக்குறையை போக்க பசுந்தீவனமாக பயன்படுத்தப்படும் மரஇலைகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / சிறந்த நடைமுறைகள்
Back to top