பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 9 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
பாரம்பரிய பயிர் சாகுபடி தொழில் நுட்பம்
பாரம்பரிய பயிர் சாகுபடி தொழில் நுட்பம் பற்றிய தகவல்களை இங்கு காணலாம்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள் / சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள்
பணம் காய்க்கும் மரங்கள்
செப்டம்பர், அக்டோபர் மாதங்களில் பழரகங்களை சாகுபடி செய்து விவசாயிகள் வருடம் முழுக்க லாபம் பெற வழிகாட்டுதல்கள் இங்கே..
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண் சார்ந்த தொழில்கள்
எண்ணெய் வித்துப் பயிர்களில் தரமான விதை உற்பத்தி
எண்ணெய் வித்துப் பயிர்களில் தரமான விதை உற்பத்தி பற்றி இங்கு காணலாம்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / விதைகள் / விதை உற்பத்தி
பயிரைக் காக்கும் இயற்கை மருந்துகள்
பயிரைக் காக்கும் இயற்கை மருந்துகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / பயனுள்ள இணையதளங்கள் மற்றும் தகவல்கள் / பயனுள்ள தகவல்கள்
செம்மை நெல் (ராஜராஜன் 1000) சாகுபடி முறை (எஸ்.ஆர்.ஐ)
தொழில்நுட்பம் மற்றும் துறை அனுபவங்கள் உட்பட எஸ்.ஆர்.ஐ-யின் பல்வேறு அம்சங்கள் உள்ளடங்கியுள்ளது.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / தானியங்கள் / நெல் சாகுபடி
மருந்து மற்றும் மணமூட்டும் பயிர்களில் நோய் மேலாண்மை
மருந்து மற்றும் மணமூட்டும் பயிர்களில் நோய் மேலாண்மை செய்தல் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள்
கோ-3 வரகு பயிரிடும் முறை
கோ-3 வரகு பயிரிடும் முறை பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண்மை பயிர்கள் / சிறுதானியங்கள்
சொட்டு நீர்ப்பாசனம் அமைக்க சிறு, குறு விவசாயிகளுக்கு 100% மானியம்
சொட்டு நீர்ப்பாசனம் அமைக்க பரப்பு வரம்பு நீக்கப்பட்டதன் தகவல் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / அரசு திட்டங்கள் / பயிர்கள் தொடர்பானவை
வீரிய ஒட்டு பருத்தி
வீரிய ஒட்டு பருத்தி பற்றிய முழு விவரத்தையும் இங்கு காணலாம்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / நார் பயிர்கள் / பருத்தி
Back to top