பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 10 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
பழப்பண்ணை மேலாண்மை
பழப்பண்ணை மேலாண்மை பற்றிய குறிப்புகள் இங்கே குறிபிடப்பட்டுள்ளது.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / சாகுபடி / பயிர் சாகுபடி குறிப்புகள்
பீச்பழம் நவீன சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள்
பீச்பழம் நவீன சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள் / சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள்
பழப் பயிர்களில் நூற்புழு தாக்கம்
பழப் பயிர்களில் காணப்படும் நோய் மற்றும் கட்டுப்பாடு முறைகள் பற்றி இங்கு காண்போம்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள் / பயிர் பாதுகாப்பு
கொய்யா சாகுபடி தொழில்நுட்பம்
கொய்யா சாகுபடியில் தகுந்த தொழில்நுட்ப முறைகளைப் பின்பற்றி அதிக மகசூல் பெறலாம்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / பழப் பயிர்கள் / கொய்யா
மா சாகுபடியில் இயற்கை வேளாண்மை வழிமுறைகள்
மா சாகுபடியில் கையாளும் இயற்கை வேளாண்மை வழிமுறைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / பழப் பயிர்கள் / மா
கொய்யா - சாகுபடி உத்திகள்
கொய்யாவில் அதிக மகசூல் பெற உதவும் சாகுபடி உத்திகள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / பழப் பயிர்கள் / கொய்யா
நன்னாரி மற்றும் தர்பூசணியின் மருத்துவ குணங்கள்
நன்னாரி மற்றும் தர்பூசணியின் மருத்துவ குணங்கள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை
நாவல் மரம் - மருத்துவ குணங்கள்
நாவல் மரத்தின் மருத்துவ குணங்கள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை / மருத்துவ பயன்கள்
நாவல் சாகுபடி தொழிற்நுட்பம்
நாவல் சாகுபடி தொழிற்நுட்பம் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / பழப் பயிர்கள் / நாவல் பழம்
அன்னாச்சி பழம் - மருத்துவ குணங்கள்
உடல் ஆரோக்கியத்தை காக்கும் அன்னாச்சி பழத்தின் மருத்துவ குணங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை / மருத்துவ பயன்கள்
Back to top