பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 18 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
எய்ட்ஸ்
எய்ட்ஸ் வருவதற்கான காரணங்கள் மற்றும் அதை தடுக்கும் வழிமுறைகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / பால்வினை நோய் மற்றும் இனப்பெருக்க மண்டல நோய்
வெட்டை நோய் (கொனேரியா)
வெட்டை நோயின் காரணங்கள், சிகிச்சை முறை போன்றவை இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / பால்வினை நோய் மற்றும் இனப்பெருக்க மண்டல நோய்
ஹெர்பிஸ் (அஃகி)
ஜெனிடல் ஹெர்பிஸ் என்றால் என்ன, அதன் காரணங்கள் மற்றும் சிகிச்சை முறை பற்றி இங்கு விளக்கியுள்ளனர்.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / பால்வினை நோய் மற்றும் இனப்பெருக்க மண்டல நோய்
பெல்விக் இன்ப்ளமேட்டரி டிஸ்ஸிஸ் - பிஐடி
பிஐடி ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள் மற்றும் அறிகுறிகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / பால்வினை நோய் மற்றும் இனப்பெருக்க மண்டல நோய்
பிறப்புறுப்பு புண் ஒத்தவகை நோய்கள்
பிறப்புறுப்பு புண் ஒத்தவகை நோய்கள் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / பால்வினை நோய் மற்றும் இனப்பெருக்க மண்டல நோய்
மருக்கள்
மருக்கள் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / பால்வினை நோய் மற்றும் இனப்பெருக்க மண்டல நோய்
பிறப்புறுப்பில் ஒட்டுண்ணிகள்
பிறப்புறுப்பில் ஒட்டுண்ணிகள் (பேன்கள்) பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / பால்வினை நோய் மற்றும் இனப்பெருக்க மண்டல நோய்
பெண் உறுப்பால் ஆண்களுக்கு ஏற்படும் தொற்றும் நோய்
பெண் உறுப்பால் ஆண்களுக்கு ஏற்படும் தொற்றும் நோய் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / பால்வினை நோய் மற்றும் இனப்பெருக்க மண்டல நோய்
மனிதக் காம்புக்கட்டி வைரஸ் தொற்று & கருப்பைப் புற்று
மனிதக் காம்புக்கட்டி வைரஸ் தொற்று & கருப்பைப் புற்று பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / பால்வினை நோய் மற்றும் இனப்பெருக்க மண்டல நோய்
வலியுடன் விரைவீக்கம் ஒத்த வகை நோய்கள்
வலியுடன் விரைவீக்கம் ஒத்த வகை நோய்கள் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / பால்வினை நோய் மற்றும் இனப்பெருக்க மண்டல நோய்
Back to top