பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 17 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
புற்று நோய்களைத் தடுக்கும் உணவுகள்
புற்று நோய்களைத் தடுக்கும் முக்கிய சூப்பர் உணவுகளை படித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / ஆரோக்கியக் குறிப்புகள் / உணவு பொருட்களும் அதன் நன்மைகளும்
கருப்பைவாய்ப் புற்றுநோய் தடுப்பு முறைகள்
தற்போது தடுப்பு மருந்து மூலம் கருப்பைவாய்ப் புற்றுநோயை கட்டுப்படுத்தும் முறைகள் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / பெண்கள் உடல்நலம் / கர்ப்ப சுகாதாரம்
புற்று நோய்
புற்று நோய்க்கான காரணங்கள் மற்றும் தடுப்பு முறைப் பற்றி இங்கு விளக்கியுள்ளனர்.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / புற்று நோய்
குடல் புற்றுநோய்
குடல் புற்றுநோய்க்கான அறிகுறிகள் என்ன?
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / புற்று நோய்
மலக்குடல் புற்றுநோயும், சிகிச்சை முறையும்
மலக்குடல் புற்றுநோயும், சிகிச்சை முறையைப் பற்றியும் இங்கு கூறப்பட்டுள்ளது.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / புற்று நோய்
தைராய்டு புற்றுநோய்
தைராய்டு புற்றுநோய் பற்றிய தகவல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / புற்று நோய்
உருக்குலைக்கும் புற்றுநோய்
புற்று நோய்ப் பற்றிய தகவல்களை இங்கு காணலாம்.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / புற்று நோய்
ஆண்களைத் தாக்கும் புற்றுநோயும், கட்டுப்படுத்தும் தக்காளிகளும்
ஆண்களைத் தாக்கும் புராஸ்டேட் புற்றுநோயையும் , அதனைக் கட்டுப்படுத்தும் ஆற்றலை கொண்ட தக்காளிகளைப் பற்றியும் மேற்கொண்ட ஆராய்ச்சியைப் பற்றியத் தகவல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / புற்று நோய்
வெள்ளை அணு புற்று நோய்
இந்த தலைப்பு வெள்ளை அணு புற்று நோயின் அறிகுறிகள், நோய் கண்டறிதல் மற்றும் சிகிச்சை பற்றி விவாதிக்கிறது.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / புற்று நோய்
க்ரோனிக் மையிலோஸைடிக் லுகீமியா
இந்த தலைப்பு மையிலோஸைடிக் லுகேமியாவின் அறிகுறிகள், நோய் கண்டறிதல் மற்றும் சிகிச்சை பற்றி விவாதிக்கிறது.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / புற்று நோய்
Back to top