பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 3 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
இதய நோய்க்கான முக்கிய மருந்துகள்
இதய நோயை குணப்படுத்தும் சில முக்கிய மருந்துகள் இங்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / இருதயம்
மருந்து வாங்கும் போது கவனிக்கப்பட வேண்டிய முக்கிய விஷயங்கள்
மருந்து வாங்கும் போது கவனிக்கப்பட வேண்டிய முக்கிய விஷயங்கள் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை
மரபு மருத்துவத்தில் மலச்சிக்கலை நெறிப்படுத்தும் முறை
மரபு மருத்துவத்தில் மலச்சிக்கலை நெறிப்படுத்தும் முறை பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / மருத்துவ முறைகள் / மரபு மருத்துவம்
Back to top