பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 13 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
ஓய்வூதியதாரர் குடும்ப பாதுகாப்பு நிதி
தமிழ்நாடு மின்சாரவாரிய குடும்ப ஓய்வூதிய பாதுகாப்பு நலநிதி திட்டம் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / தமிழ்நாடு அரசுத் திட்டங்கள் / தமிழ்நாடு மின்உற்பத்தி கழக ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான நலதிட்டங்கள்
கிராமங்களில் மின் வசதி
கிராமங்களில் மின் வசதி - தற்போதைய நிலைமை, சவால்கள் மற்றும் செல்ல வேண்டிய பாதை பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / தொிந்து கொள்ள வேண்டியவை
இந்தியாவின் வளர்ச்சி
மின்சாரம் குறித்த திட்டங்களில் இந்தியாவின் வளர்ச்சி பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / அரசு திட்டங்களும் கொள்கைகளும்
செய்யத்தக்கவை மற்றும் செய்யத்தகாதவை
மின் இணைப்பு பெறும் போது செய்யத்தக்கவை மற்றும் செய்யத்தகாதவை பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / / மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மானம் / மின் இணைப்பு
ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு பிரிவிலுள்ள சோதனை வசதிகள்
ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு பிரிவிலுள்ள சோதனை வசதிகள் பற்றி இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / / மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மானம் / மின் இணைப்பு
நுகர்வோர் சேவைகளுக்கான படிவங்கள்
நுகர்வோர் சேவைகளுக்கான படிவங்களின் இணைப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / / மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மானம் / மின் இணைப்பு
பாதுகாப்பு குறிப்புகள்
மின் இணைப்பு தொடர்பான பாதுகாப்பு குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / / மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மானம் / மின் இணைப்பு
ஒரு நாள் மின் இணைப்பு திட்டம்
ஒரு நாள் மின் இணைப்பு திட்டம் குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / / மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மானம் / மின் இணைப்பு
மின் இணைப்பில் கவனிக்கத்தக்க அம்சங்கள்
மின் இணைப்பில் கவனிக்கத்தக்க அம்சங்கள் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / / மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மானம் / மின் இணைப்பு
மின் கட்டண திருத்தம் தொடர்பான அடிப்படை விவரங்கள்
கேள்வி-பதில் வடிவில் மின் கட்டண திருத்தம் தொடர்பான அடிப்படை விவரங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / எரிசக்தி உற்பத்தி / மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மானம்
Back to top