பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 7 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
108 அவசர உதவி சேவை
இத்தலைப்பில் மருத்துவம், காவல்துறை மற்றும் தீயணைப்பு துறையினரின் அவசரகால சேவைகள் பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / முதல் உதவி
கடலில் முதலுதவி
கடலில் அடிபட்டால் முதலுதவி செய்யும் முறைகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / முதல் உதவி
சவ்வில் ஏற்படும் காயங்களுக்கான சிகிச்சை
சவ்வில் ஏற்படும் காயங்களுக்கான சிகிச்சை பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / முதல் உதவி
இணையம் மூலம் எளிதாக ரத்ததானம்
இணையம் மூலம் எளிதாக ரத்ததானம் செய்து கொள்ளலாம்.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / முதல் உதவி
முதல் உதவி முக்கியம்
முதல் உதவி முக்கியத்தைப்பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / முதல் உதவி
விபத்துத் தடுப்பில் நம் பங்கு
விபத்துத் தடுப்பில் நம் பங்கு
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / முதல் உதவி
முத்தான முதலுதவிகள்
முத்தான முதலுதவிகள் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / முதல் உதவி
Back to top