பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 8 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
108 அவசர உதவி சேவை
இத்தலைப்பில் மருத்துவம், காவல்துறை மற்றும் தீயணைப்பு துறையினரின் அவசரகால சேவைகள் பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / முதல் உதவி
முதலுதவியின் முக்கியத்துவம்
முதலுதவியின் முக்கியத்துவம் பற்றின குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / முதல் உதவி
முதல் உதவி முக்கியம்
முதல் உதவி முக்கியத்தைப்பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / முதல் உதவி
விடாமல் விரட்டும் விக்கல் ஏன்? தீர்வு என்ன?
விடாமல் விரட்டும் விக்கல் ஏன்? தீர்வு என்ன?
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / முதல் உதவி
ஷாக் அடித்தால் என்ன செய்வது?
ஷாக் அடித்தால் என்ன செய்வது?
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / முதல் உதவி
விபத்துத் தடுப்பில் நம் பங்கு
விபத்துத் தடுப்பில் நம் பங்கு
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / முதல் உதவி
தண்ணீரில் தவறி விழுந்த குழந்தைக்கு செய்யவேண்டிய முதலுதவிகள்
தண்ணீரில் தவறி விழுந்த குழந்தைக்கு செய்யவேண்டிய முதலுதவிகள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / முதல் உதவி
முத்தான முதலுதவிகள்
முத்தான முதலுதவிகள் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / முதல் உதவி
Back to top