பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 4 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
மூளைக்கட்டி
மூளைக்கட்டி உருவாவதற்கான காரணங்கள் மற்றும் சிகிச்சை முறை பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / மூளை
மூளை வளர்ச்சி குன்றிய குழந்தைகள்
மூளை வளர்ச்சி குன்றிய குழந்தைகளின் செயல்பாடுகளைப் பற்றி இங்கே கூறப்பட்டுள்ளது.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / குழந்தைகள் உடல்நலம் / குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் பிரச்சனைகள்
இயக்க நரம்பு நோய்
இயக்க நரம்பு நோய் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / நரம்பு
மூளையழற்சி
மூளையழற்சி பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை
Back to top