பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 5 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
குழந்தைப்பருவ மூளைப்பாதிப்பு (Cerebral Palsy)
குழந்தைப்பருவ மூளைப்பாதிப்பு (Cerebral Palsy) பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / மூளை
டெடனஸ் - ஏற்பு நோய்
டெடனஸ்-ஏற்பு நோய் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / மூளை
மூளையின் அமைப்பு
மூளையின் அமைப்பைப் பற்றியும் அதன் செயல்கள் பற்றியும் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / தலை அல்லது மண்டை
ஜப்பானிய மூளையழற்சி
ஜப்பானிய மூளையழற்சி பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / மூளை
மூளையழற்சி
மூளையழற்சி பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை
Back to top