பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 8 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
தரமான பருத்தி விதை உற்பத்தி முறைகள்
தரமான பருத்தி விதை உற்பத்தி முறைகள் பற்றி இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / விதைகள் / விதை உற்பத்தி
விதை நேர்த்தி
விதை நேர்த்தி செய்வதால் உண்டாகும் பலன்கள் மற்றும் செய்முறைகள் பற்றி இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண் இடுபொருட்கள் / விதைகள்
சேமிப்புக் காரணிகள்
சேமிப்புக் காரணிகள் பற்றி இங்கு விரிவாகக் கூறப்பட்டுள்ளது.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண் இடுபொருட்கள் / விதைகள்
பாரம்பரிய பயிர் சாகுபடி தொழில் நுட்பம்
பாரம்பரிய பயிர் சாகுபடி தொழில் நுட்பம் பற்றிய தகவல்களை இங்கு காணலாம்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள் / சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள்
விதையின் அடிப்படை
விதையின் அடிப்படை தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண் இடுபொருட்கள் / விதைகள்
நிலக்கடலை விதை உற்பத்தி முறைகள்
நிலக்கடலை விதை உற்பத்தி முறைகள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / எண்ணெய் வித்துக்கள் / நிலக்கடலை
எண்ணெய் வித்துகளின் முளைப்புத் திறனை காக்கும் முறை
எண்ணெய் பயிர் வித்துகளின் முளைப்புத் திறனை பாதுகாக்க சில வழிமுறைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / விதைகள் / விதை உற்பத்தி
துவரையில் தரமான விதை உற்பத்தி முறைகள்
துவரையில் தரமான விதை உற்பத்தி முறைகள் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / பயறு வகைகள் / துவரை
Back to top