பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 6 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
விதை நேர்த்தி
விதை நேர்த்தி செய்வதால் உண்டாகும் பலன்கள் மற்றும் செய்முறைகள் பற்றி இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண் இடுபொருட்கள் / விதைகள்
விதைச்சேமிப்பு கொள்கலன்கள்
விதைச்சேமிப்பு கொள்கலன்கள் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண் இடுபொருட்கள் / விதைகள்
விதையின் அடிப்படை
விதையின் அடிப்படை தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண் இடுபொருட்கள் / விதைகள்
புதிய வீரியரக நெல்விதை
புதிய வீரியரக நெல்விதை பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண் இடுபொருட்கள் / விதைகள்
நெல் அறுவடையில் விதையை சேமிப்பது எப்படி?
நெல் அறுவடையின்போது விதை சேமிப்பு அம்சங்கள் குறித்து விவசாயிகளுக்கு யோசனை தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / தானியங்கள் / நெல் சாகுபடி
துவரையில் தரமான விதை உற்பத்தி முறைகள்
துவரையில் தரமான விதை உற்பத்தி முறைகள் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / பயறு வகைகள் / துவரை
Back to top