பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 8 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
வியர்குருவைப் போக்க சில வழிகள்
ஒருசில இயற்கை வழிகளைப் பின்பற்றுவதன் மூலம் கோடையில் வரும் வியர்குருவைத் தடுக்கலாம். இங்கு அந்த வழிகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றைப் படித்து பின்பற்றி பயன் பெறுங்கள்.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / ஆரோக்கியக் குறிப்புகள் / பிற உடல்நலக் குறிப்புகள்
உடல் சூட்டைக் குறைக்க உதவும் சில கிராமத்து வைத்தியங்கள்
இந்த உடல் சூட்டைக் குறைப்பதற்கு ஒருசில இயற்கை வைத்தியங்கள் உள்ளன. அவற்றை அன்றாடம் கோடைக்காலத்தில் பின்பற்றினால், உடல் சூட்டில் இருந்து விடுபடலாம். படித்து பயன்பெறலாம்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / ஆரோக்கியக் குறிப்புகள் / இயற்கை வைத்தியம்
வெப்ப நோய்கள்
வெப்ப நோய்கள் ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள் மற்றும் அதை வெல்லும் வழிகளை இங்கு காணலாம்.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / / தொற்று நோய்கள் / அம்மை நோய்
வெப்ப நோய்களும் வெப்ப அலையும்
வெப்ப நோய்களும் வெப்ப அலையும் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / பிற உடல்நலப் பிரச்சனைகள்
கொளுத்தும் கோடை வெயிலைச் சமாளிக்கும் வழிமுறைகள்
கொளுத்தும் கோடை வெயிலைச் சமாளிக்கும் வழிமுறைகள் பற்றி காண்போம்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை
கோடையில் வெயிலின் தாக்கத்தில் இருந்து குழந்தைகளை பாதுகாக்க வழிமுறைகள்
கோடையில் வெயிலின் தாக்கத்தில் இருந்து குழந்தைகளை பாதுகாக்க வழிமுறைகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை
வியர்க்குருவை கட்டுப்படுத்தும் வழிகள்
வியர்குருவை கட்டுப்படுத்துவதற்கான குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / / ஆயுஷ் / சித்த மருத்துவம்
வெப்ப நோய்களை தடுக்கும் வழிகள்
வெப்ப நோய்களை தடுக்கும் வழிகள் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை
Back to top