பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 9 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
எலுமிச்சைப் புல் (லெமன் கிராஸ்) சாகுபடி
எலுமிச்சைப் புல் (லெமன் கிராஸ்) சாகுபடி பற்றி இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள் / சாகுபடி
தீவனப்பயிர் உற்பத்தி
அவரையம், தானியம் மற்றும் அசோலா உட்பட கறவை மாடுகளுக்கு பொதுவாக கிடைக்கக்கூடிய தீவன பயிர்கள் பற்றி இந்த பிரிவில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு / கால்நடை மற்றும் எருமை வளர்ப்பு
சைலேஜ் – கால்நடைகளுக்கான ‘தீவன ஊறுகாய்’
சைலேஜ் – கால்நடைகளுக்கான ‘தீவன ஊறுகாய்’ பற்றி காண்போம்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு
கால்நடைகளுக்கான சோளம் சாகுபடி முறை
கால்நடைகளுக்கான சோளம் சாகுபடி முறைகளைப் பற்றி காண்போம்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு
பசுந்தீவனச் சோள சாகுபடி
பால் உற்பத்தியைப் பெருக்கும் பசுந்தீவனச் சோளம் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண்மை பயிர்கள் / தீவனப்பயிர்கள்
வேலி மசால் தீவன பயிர் சாகுபடி
வேலி மசால் தீவன பயிர் சாகுபடி பற்றிய தகவல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண்மை பயிர்கள் / தீவனப்பயிர்கள்
தீவனப்பயிர்களின் தன்மையும் பதப்படுத்தலும்
தீவனப்பயிர்களின் தன்மையும் பதப்படுத்தலும் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண்மை பயிர்கள் / தீவனப்பயிர்கள்
கம்பு நேப்பியர் ஒட்டுப்புல் - முக்கியத்துவம்
பால் வளத்தைப் பெருக்கும் கம்பு நேப்பியர் ஒட்டுப்புல் பற்றிய குறிப்புகளை இங்கே காணலாம்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / தீவனப்பயிர்கள் / கம்பு நேப்பியர் ஒட்டுப்புல்
கம்பு நேப்பியர் தீவன ஒட்டுப்புல் கோ (க.நே) 4 சாகுபடி முறைகள்
கம்பு நேப்பியர் தீவன ஒட்டுப்புல் கோ (க.நே) 4 சாகுபடி முறைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / தீவனப்பயிர்கள் / கம்பு நேப்பியர் ஒட்டுப்புல்
Back to top