பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 29 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
ஹார்னர் நோய்த்தாக்கம்
ஹார்னர் நோய்த்தாக்கம் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / கண்
கண்களுக்கான பரிசோதனைகள்
கண்களுக்கான பரிசோதனைகள் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / கண்
பிறக்கப் போகிற குழந்தையின் பார்வைத் திறனை மேம்படுத்துதல்
பிறக்கப் போகிற குழந்தையின் பார்வைத் திறனை மேம்படுத்துவதற்கான அறிவுரைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / பெண்கள் உடல்நலம் / கர்ப்ப சுகாதாரம்
கண் பார்வையை மேம்படுத்த ஆயுர்வேத வைத்தியங்கள்
கண் பார்வையை மேம்படுத்தும் சில ஆயுர்வேத வைத்தியங்கள் படித்து பயன்பெறவும்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / / ஆயுஷ் / ஆயுர்வேதா
கண் கோளாறுகள்
கண்ணில் ஏற்படும் கோளாறுகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / கண்
டிராக்கோமா
டிராக்கோமா நோய் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / கண்
கண்சவ்வு மிகைமடிப்பு
கண்சவ்வு மிகைமடிப்பு பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / / கண் / கண்சவ்வழற்சி
கண்ணீர்க்கோளவழல்
கண்ணீர்க்கோளவழல் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / கண்
கண் புரை நோய்
கண் புரை நோய் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / கண்
கண் பிரச்சனைகளை தீர்க்க சித்த மருத்துவம்
அதிக வெப்பத்தால் ஏற்படும் கண் பிரச்சனைகளைப் போக்க சில குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. படித்து பயன்பெறவும்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / / ஆயுஷ் / சித்த மருத்துவம்
Back to top