பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 37 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
எச்.ஐ.வி-யின் ஆரம்ப கால அறிகுறிகள்
எச்.ஐ.வி-யின் ஆரம்ப கால அறிகுறிகள் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / பால்வினை நோய் மற்றும் இனப்பெருக்க மண்டல நோய்
மாக்காம்புக் கண்சவ்வழற்சி (ஜிபிசி)
மாக்காம்புக் கண்சவ்வழற்சி (ஜிபிசி) பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / / கண் / கண்சவ்வழற்சி
ஒரு நாளைக்கு அருந்த வேண்டிய நீர் அளவு
ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு நீர் அருந்த வேண்டும் என்பது பற்றிய தகவல்.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை
நொச்சி தாவரத்தின் மருத்துவ குணங்கள்
மருத்துவத் தாவரமான நொச்சி பற்றிய தகவல்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / / ஆயுஷ் / சித்த மருத்துவம்
நுங்கு - மருத்துவ குணங்கள்
நுங்கின் மருத்துவ குணங்கள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை / மருத்துவ பயன்கள்
உடலில் அதிகரிக்கும் நச்சுக்களின் அறிகுறிகள்
உடலில் நச்சுக்கள் அதிகரித்து வருகிறது என்பதை வெளிபடுத்தும் அறிகுறிகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை
ஊட்டச்சத்துக் குறைபாடுகள்
ஊட்டச்சத்துக் குறைபாடுகள் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / ஊட்டச்சத்து
Back to top