பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 20 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
இயற்கை வேளாண்மையில் பூச்சி நோய் நிர்வாகம்
இயற்கை வேளாண்மையில் பூச்சி நோய் நிர்வாகம் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / பயனுள்ள இணையதளங்கள் மற்றும் தகவல்கள் / பயனுள்ள தகவல்கள்
இயற்கை வழி விவசாயத்திற்கு சில வழிமுறைகள்
இயற்கை வழி விவசாயத்திற்கு சில வழிமுறைகள் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / பயனுள்ள இணையதளங்கள் மற்றும் தகவல்கள் / பயனுள்ள தகவல்கள்
இயற்கை உரமும், விளைச்சலைத் தடுக்கும் பூச்சிகளை அழிக்கும் வழிமுறைகளும்
இயற்கை உரமும், விளைச்சலைத் தடுக்கும் பூச்சிகளை அழிக்கும் வழிமுறைகளும் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / இயற்கை உரம் / இதர இயற்கை உரங்கள்
கொம்பு சாண உரம் தயாரிப்பு
கொம்பு சாண உரம் தயாரிப்பு முறை மற்றும் அதன் பயன்பாடு பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / இயற்கை உரம் / இதர இயற்கை உரங்கள்
வீட்டு செடிகளை வளமாக்கும் இயற்கை உரங்கள்
வீட்டு செடிகளை வளமாக்கும் இயற்கை உரங்கள் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / இயற்கை உரம் / இதர இயற்கை உரங்கள்
இயற்கை முறையில் துவரை சாகுபடி
இயற்கை முறையில் துவரை சாகுபடி செய்தல் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள் / சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள்
தொழில் நுட்பத்துடன் கூடிய இயற்கை வேளாண்மை
தொழில் நுட்பத்துடன் கூடிய இயற்கை வேளாண்மை பற்றிய கட்டுரை.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / பயனுள்ள இணையதளங்கள் மற்றும் தகவல்கள்
ஆட்டு எரு
சத்துமிக்க இயற்கை உரமாகிய ஆட்டு எரு பயன்பாட்டின் நன்மைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / மக்கு எரு உத்திகள் / கால்நடை கழிவுகள்
பஞ்சகவ்யம்
பயிர்களின் வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும் வகையில் விளங்கும் பஞ்சகவ்யத்தைப் பற்றி இங்கு காணலாம்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / இயற்கை உரம் / இதர இயற்கை உரங்கள்
இயற்கை உரங்கள் தயாரிக்கும் முறை
பல்வேறு இயற்கை உரங்கள் தயாரிக்கும் முறைகளை பற்றி இங்கு காணலாம்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / இயற்கை உரம் / உயிர் உரங்கள்
Back to top