பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 16 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
இடுப்பில் உள்ள கொழுப்பை குறைக்கும் எளிய உடற்பயிற்சி
இடுப்பில் உள்ள கொழுப்பை குறைக்கும் எளிய உடற்பயிற்சி
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / உடற்பயிற்சிகள்
பின்பக்கக் கொழுப்பை குறைக்கும் பட் பிளாஸ்டர் பயிற்சி
பின்பக்கக் கொழுப்பை குறைக்கும் பட் பிளாஸ்டர் பயிற்சி
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / உடற்பயிற்சிகள்
வயிற்றுப் பகுதிக்கு ஹாம்ஸ்ட்ரிங் கிரன்சஸ் பயிற்சி
வயிற்றுப் பகுதிக்கு ஹாம்ஸ்ட்ரிங் கிரன்சஸ் பயிற்சி
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / உடற்பயிற்சிகள்
வயிற்று சதையை குறைக்கும், முதுகுத்தண்டை வலுவாக்கும் பயிற்சி
வயிற்று சதையை குறைக்கும், முதுகுத்தண்டை வலுவாக்கும் பயிற்சி
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / உடற்பயிற்சிகள்
தொடைப்பகுதி கொழுப்பை கரைக்கும் பயிற்சி
தொடைப்பகுதி கொழுப்பை கரைக்கும் பயிற்சி
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / உடற்பயிற்சிகள்
வயிற்று பகுதி சதையை குறைக்க உதவும் ரிவர்ஸ் க்ரஞ்சஸ் பயிற்சி
வயிற்று பகுதி சதையை குறைக்க உதவும் ரிவர்ஸ் க்ரஞ்சஸ் பயிற்சி
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / உடற்பயிற்சிகள்
லெமன் டயட்
லெமன் டயட் மூலம் உடல் எடையைக் குறைக்கும் வழிமுறைகளை இங்கு படித்துப் பயன் பெறவும்.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / ஆரோக்கியக் குறிப்புகள் / உணவு பொருட்களும் அதன் நன்மைகளும்
3 வகை உடல் 6 வகை பருமன்
3 வகை உடல் 6 வகை பருமன் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / ஆரோக்கியக் குறிப்புகள் / பிற உடல்நலக் குறிப்புகள்
உடல் பருமன் மற்றும் உடல் எடைக் குறைபாடுகளுக்கான திட்டஉணவு
உடல் பருமன் மற்றும் உடல் எடைக் குறைபாடுகளுக்கான திட்டஉணவு பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / ஊட்டச்சத்து / திட்ட உணவு
உடற்பயிற்சியின் முக்கியத்துவம்
உடற்பயிற்சி செய்வதன் முக்கியத்துவங்கள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / உடற்பயிற்சிகள்
Back to top