பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 59 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல்
புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் பற்றிய தகவல்.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / எரிசக்தி திறன்
மின்னணுக் கழிவுகளால் ஏற்படும் சுற்றுச்சூழல் சீர்கேடுகள்
மின்னணுக் கழிவுகளால் ஏற்படும் சுற்றுச்சூழல் சீர்கேடுகள்
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / கழிவு மேலாண்மை
எரிவாயு
எரிவாயு பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / எரிசக்தி அடிப்படை
பூமியை சூடாக்கும் பச்சைப் புரட்சி
பூமியை சூடாக்கும் பச்சைப் புரட்சி பற்றிய தகவல்.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / நிலையான மேம்பாடு
திரவ பெட்ரோலிய வாயு
திரவ பெட்ரோலிய வாயு பற்றிய தகவல்
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / எரிசக்தி அடிப்படை
காற்றுத் திறன்
காற்றுத் திறன் பற்றிய குறிப்புக்கள்
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / எரிசக்தி திறன்
ஆழ்துளை கிணறு நீர்முழ்கி மோட்டார்
ஆழ்துளை கிணறு நீர்முழ்கி மோட்டார் ( Borewell submersible pumpsets) " குறித்து இங்கே காணலாம்.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / எரிசக்தி திறன் / எரிசக்தி திறன் தொழில்நுட்பங்கள்
மழை நீர் சேகரிப்புக்குப் புது வழிகாட்டி முறைகள்
மழை நீர் சேகரிப்புக்குப் புது வழிகாட்டி முறைகள் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / எரிசக்தி சேமிப்பு / மழைநீர் சேகரிப்பு
கரியமில வாயுவை கட்டுப்படுத்தும் வழிகள்
கரியமில வாயுவை கட்டுப்படுத்தும் வழிகள் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / தட்பவெப்ப மாற்றம்
வளிமண்டலத்தை தூய்மைப்படுத்தும் மழைக்காடுகள்
வளிமண்டலத்தை தூய்மைப்படுத்தும் மழைக்காடுகள் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு
Back to top