பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 21 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
பெண்களின் கால்சியமும் வைட்டமின் ‘டி’ யும்
கால்சியம் மற்றும் வைட்டமின் டி சத்துகள் குறைபாட்டால் பெண்கள் சந்திக்கக் கூடிய பிரச்சனைகளைப் பற்றியும், அவற்றுக்கான தீர்வுகள் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை
மடிநோய் / மடிவீக்க நோய்
மடி நோய் பற்றிய முக்கிய குறிப்புகளை இந்த கட்டுரையில் காணலாம்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு / கால்நடை மற்றும் எருமை வளர்ப்பு
இணைப்புகள் மற்றும் எலும்பு சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள்
இணைப்புகள் மற்றும் எலும்பு சம்பந்தப்பட்ட நோய்களின் காரணங்கள் மற்றும் பராமரிப்பு முறைகள் பற்றி விளக்கியுள்ளனர்.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / எலும்பு மற்றும் வாதம்
முடக்கு வாதம் அல்லது மூட்டு வாதம்
முடக்கு வாதம் அல்லது மூட்டு வாதம் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / எலும்பு மற்றும் வாதம்
முடக்கு வாதத்திற்கான குறிப்புகள்
முடக்கு வாதத்திற்கான சிகிச்சையைப் பற்றி இங்கு தெரிந்து கொள்ளலாம்.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / எலும்பு மற்றும் வாதம்
வாத நோய்
கருக்குழந்தைகளை பாதிக்கும் வாத நோய் பற்றிய தகவல்களை இங்கு காணலாம்.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / எலும்பு மற்றும் வாதம்
கழுத்து வலியும் டிஸ்க் விலகலும்
கழுத்து வலியும் டிஸ்க் விலகலும் பற்றிய தகவல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / எலும்பு மற்றும் வாதம்
கால் வலி போக்கும் கல்தாமரை
கால் வலி போக்கும் கல்தாமரை பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / ஆரோக்கியக் குறிப்புகள் / இயற்கை வைத்தியம்
கணுக்கால் சுளுக்கு
கணுக்கால் சுளுக்கு பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை
மணிக்கட்டு எலும்புக்குழாய் நோய்
மணிக்கட்டு எலும்புக்குழாய் நோய் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / எலும்பு மற்றும் வாதம்
Back to top