பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 127 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
பள்ளிகளில் எளிதில் கிடைக்க வேண்டிய உணவுகள்
ஒவ்வொரு பள்ளிகளிலும் உள்ள கடைகளில் சத்தான பழங்களும் (கொய்யாபழம், நெல்லிக்காய், சாத்துக்குடி, வாழைபழம்...) குழந்தைகளுக்கு தேவையான அவித்த உணவுகளான பணியாரம், புட்டு... விற்க அரசு கட்டாயபடுத்த வேண்டும்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / குழந்தைகள் உடல்நலம் / உணவு முறை
வேதிப் பொறியியல் / தொழில்நுட்பவியல்
வேதிப் பொறியியல் / தொழில்நுட்பவியல் (Chemical Engineering/Technology) பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள கல்வி / பல வகையான படிப்புகள்
கோழியின் உற்பத்தி மற்றும் மேலாண்மை கல்வி
கோழியின் உற்பத்தி மற்றும் மேலாண்மை கல்வி தொடர்பான தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / பல வகையான படிப்புகள்
ஆர்வத்தைத் தூண்டும் குற்றவியல் துறை படிப்புகள்
ஆர்வத்தைத் தூண்டும் குற்றவியல் துறை படிப்புகள் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள கல்வி / பல வகையான படிப்புகள்
மாணவ மாணவியருக்கு முன்னணி படிப்புகள்
மாணவ மாணவியருக்கு முன்னணி படிப்புகள் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள கல்வி / பல வகையான படிப்புகள்
பொது அறிவு வினா - விடைகள் வரலாறு
வரலாறு சார்ந்த பொது அறிவு வினா - விடைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / பொது அறிவுத் தகவல்கள் / பொது அறிவு வினா விடைகள்
தாவரவியல் - உயிரியியல் பொது அறிவு வினா – விடை
தாவரவியல் - உயிரியியல் சார்ந்த பொது அறிவு வினா – விடைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / பொது அறிவுத் தகவல்கள் / பொது அறிவு வினா விடைகள்
Back to top