பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 107 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
இயற்பியல் கல்வி நிறுவனம் - ஒரு சுயாட்சி ஆராய்ச்சி
இயற்பியல் கல்வி நிறுவனம் - ஒரு சுயாட்சி ஆராய்ச்சி பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள கல்வி / கல்வி சார்ந்த நிறுவனங்கள் / சிறப்பு கல்வி நிறுவனங்கள்
உங்கள் குழந்தையின் கல்வித்திறன் (Learning Ability) எப்படி இருக்கிறது ?
உங்கள் குழந்தையின் கல்வித்திறன் (Learning Ability) எப்படி இருக்கிறது ?
அமைந்துள்ள கல்வி / பெற்றோருக்கான யோசனைகள்
உள்நாட்டு/வெளிநாட்டு படிப்புகளுக்கு உதவித்தொகை பெறும் முறை
மாணவர்கள் உள்நாட்டு/வெளிநாட்டு படிப்புகளுக்கு உதவித்தொகை பெறும் முறைகள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / அரசு சலுகைகள் - உதவித்தொகை
ஒருவரின் ஆளுமையை கட்டமைப்பதற்கான ஆலோசனைகள்
ஒருவரின் ஆளுமையை கட்டமைப்பதற்கான ஆலோசனைகள் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள கல்வி / வேலைவாய்ப்பு வழிகாட்டி
கொட்டிக் கிடக்கும் வாய்ப்புகள்
மேற்படிப்பு குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / பல வகையான படிப்புகள்
கண்டுபிடிப்புகளும்.. கண்டுபிடிப்பாளர்களும்
கண்டுபிடிப்புகளும்.. கண்டுபிடிப்பாளர்களும் பற்றிய தகவல்கள்
அமைந்துள்ள கல்வி / பொது அறிவுத் தகவல்கள் / பொதுத் தகவல்கள்
கற்றல், கற்பித்தலில் - புதிய அணுகுமுறைகள்
கற்றல், கற்பித்தலில் - புதிய அணுகுமுறைகள் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள கல்வி / சிறந்த செயல்முறைகள்
கற்றல், கற்பித்தலில் - புதிய அணுகுமுறைகள்
கற்றல், கற்பித்தலில் - புதிய அணுகுமுறைகள் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள கல்வி / குழந்தைகள் பகுதி / மாணவர்களின் பகுதி
கலை, சமூக அறிவியலுக்கு புது ரத்தம்
கலை, சமூக அறிவியல் படிப்பு பற்றிய தகவல்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / சிறந்த செயல்முறைகள்
கல்வி நிறுவனத்தை தேர்வு செய்தல்
கல்வி நிறுவனத்தை தேர்வு செய்தலில் கவனமாக பரிசீலித்து முடிவெடுப்பது அவசியம்
அமைந்துள்ள கல்வி / குழந்தைகள் பகுதி / மாணவர்களின் பகுதி
Back to top