பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 64 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
எளிய உடற்பயிற்சிகள்
சிரமப்படும் பெண்களுக்கு சில எளிய உடற்பயிற்சிகள்.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / உடற்பயிற்சிகள்
அடிமுதுகு பகுதியை வலுவாக்கும் பயிற்சி
அடிமுதுகு பகுதியை வலுவாக்குவதற்கான பயிற்சிகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / உடற்பயிற்சிகள்
பின்பக்கக் கொழுப்பை குறைக்கும் பட் பிளாஸ்டர் பயிற்சி
பின்பக்கக் கொழுப்பை குறைக்கும் பட் பிளாஸ்டர் பயிற்சி
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / உடற்பயிற்சிகள்
ஞாபக சக்தியை அதிகரிக்கும் வாக்கிங் பயிற்சி
ஞாபக சக்தியை அதிகரிக்கும் வாக்கிங் பயிற்சி
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / உடற்பயிற்சிகள்
வயிற்றுப் பகுதிக்கு ஹாம்ஸ்ட்ரிங் கிரன்சஸ் பயிற்சி
வயிற்றுப் பகுதிக்கு ஹாம்ஸ்ட்ரிங் கிரன்சஸ் பயிற்சி
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / உடற்பயிற்சிகள்
வயிற்று சதையை குறைக்கும், முதுகுத்தண்டை வலுவாக்கும் பயிற்சி
வயிற்று சதையை குறைக்கும், முதுகுத்தண்டை வலுவாக்கும் பயிற்சி
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / உடற்பயிற்சிகள்
சிக்ஸ் பேக் வைக்க உதவும் உடற்பயிற்சிகள்
சிக்ஸ் பேக் வைக்க உதவும் உடற்பயிற்சிகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / உடற்பயிற்சிகள்
உடலுக்கும் மனதிற்கும் உற்சாகம் தரும் ஜும்பா பயிற்சி
உடலுக்கும் மனதிற்கும் உற்சாகம் தரும் ஜும்பா பயிற்சி
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / உடற்பயிற்சிகள்
தொடைப்பகுதி கொழுப்பை கரைக்கும் பயிற்சி
தொடைப்பகுதி கொழுப்பை கரைக்கும் பயிற்சி
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / உடற்பயிற்சிகள்
தொடையின் பக்கவாட்டு தசையை வலுப்படுத்தும் பயிற்சி
தொடையின் பக்கவாட்டு தசையை வலுப்படுத்தும் பயிற்சி
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / உடற்பயிற்சிகள்
Back to top