பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 33 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
ஒரு மனிதன் சிறப்பாக சமூகமயமாவது என்றால் என்ன?
ஒரு மனிதன் சிறப்பாக சமூகமயமாவது என்றால் என்ன?
அமைந்துள்ள கல்வி / சிறந்த செயல்முறைகள்
இந்திய மறுவாழ்வுக் கவுன்சில் (ஆர்.சி.ஐ)
இந்திய மறுவாழ்வுக் கவுன்சில் (ஆர்.சி.ஐ) பற்றிய தகவல்
அமைந்துள்ள கல்வி / கல்வி சார்ந்த நிறுவனங்கள் / தொழிற்கல்வி கவுன்சில்கள்
சமுதாயப் பூந்தோட்டம்
சுத்தமாக இருக்கவேண்டிய நமது சமுதாயம் குப்பைதொட்டி போல் ஆகுவதைப் பற்றி இங்கே கூறப்பட்டுள்ளது.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / சமூகநல விழிப்புணர்வு / சமூக அக்கறை - ஓர் பார்வை
அலட்சியங்களும் அதன் விளைவுகளும்
மனிதர்களால் செயப்படும் அலட்சியங்களும் அதன் விளைவுகளைப் பற்றியும் இங்கு கூறப்பட்டுள்ளது.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / சமூகநல விழிப்புணர்வு / சமூக அக்கறை - ஓர் பார்வை
அனைவரும் சமம்
இந்தியச் சமுதாயத்தின் அழிவுக்கும் இழிவுக்கும் காரணமாக இருக்கும் சாதி முறையின் கொடுமைகள் பற்றி விளக்கியுள்ளனர்.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / சமூகநல விழிப்புணர்வு / விழிப்புணர்வு தகவல்கள்
குழந்தை விற்பனை
குழந்தை விற்பனை தொடர்பாக நடந்த பல்வேறு சம்பவங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / சமூகநல விழிப்புணர்வு / விழிப்புணர்வு தகவல்கள்
கண்தானம்
கண்தான உறுதிமொழியை காப்பாற்றுவதன் முக்கியத்துவத்தைப் பற்றி இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / சமூகநல விழிப்புணர்வு / விழிப்புணர்வு தகவல்கள்
உலமாக்கள் மற்றும் பிற பணியாளர்கள் நல வாரியம்
உலமாக்கள் மற்றும் பிற பணியாளர்கள் நல வாரியம் குறித்த தகவல்கள் மற்றும் உலமா ஓய்வூதிய (தமிழ்நாடு) திட்டம் , 1981 பற்றி விவரித்துள்ளனர்.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / சமூகநல விழிப்புணர்வு / தமிழ்நாட்டிற்கான குறிப்பான தகவல்கள்
இசுலாமிய மாணவியர்களுக்கான பள்ளி /கல்லூரி விடுதிகள்
இசுலாமிய மாணவியர்களுக்கான பள்ளி /கல்லூரி விடுதிகள் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / சமூகநல விழிப்புணர்வு / தமிழ்நாட்டிற்கான குறிப்பான தகவல்கள்
வேலை வாய்ப்பு கிடைக்காத சிறுபான்மை சமூக இளைஞர்கள்
வேலை வாய்ப்பு கிடைக்காத சிறுபான்மை சமூக இளைஞர்களுக்கான அரசு திட்டங்கள் மற்றும் பயிற்சிகள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / சமூகநல விழிப்புணர்வு / தமிழ்நாட்டிற்கான குறிப்பான தகவல்கள்
Back to top