பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 37 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
மருந்துகளும் சிறுநீரகப் பிரச்னைகளும்
மருந்துகளினால் ஏற்படும் சிறுநீரகப் பிரச்னைகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / / சிறுநீரகம் / பிற முக்கிய சிறுநீரக பிரச்சனைகள்
சிறுநீரகங்களும் அவற்றின் செயல்பாடுகளும்
சிறுநீரகங்களும் அவற்றின் செயல்பாடுகளும் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / / சிறுநீரகம் / சிறுநீரகம் பற்றிய அடிப்படை தகவல்கள்
சிறுநீரக மாற்று சிகிச்சை பெற்றவர்களுக்கு வரும் வைரஸ் வகை கிருமி பாதிப்புகள்
சிறுநீரக மாற்று சிகிச்சை பெற்றவர்களுக்கு வரும் வைரஸ் வகை கிருமி பாதிப்புகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / சிறுநீரகம்
சிறுநீர்த்தாரை கசிவு ஒத்தவகை நோய்கள்
சிறுநீர்த்தாரை கசிவு ஒத்தவகை நோய்களைப் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / பால்வினை நோய் மற்றும் இனப்பெருக்க மண்டல நோய்
சிறுநீரக செயலிழப்பில் வரும் இரத்த சோகையும் அதன் சிகிச்சையும்
சிறுநீரக செயலிழப்பில் வரும் இரத்த சோகையும் அதன் சிகிச்சையும் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / சிறுநீரகம்
சிறுநீரக இரத்தக் குழாய்களுக்கான ஆஞ்சியோகிராம்.
சிறுநீரக இரத்தக் குழாய்களுக்கான ஆஞ்சியோகிராம் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / சிறுநீரகம்
சிறுநீரக நுண்தமணி அழற்சி
சிறுநீரக நுண்தமனி அழற்சி-(க்ளோமெருலோநெப்ரைடிஸ் – Glomerulonephritis) பற்றிய தகவல்.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை
சிறுநீரக கல்லை குணமாக்கும் வீட்டு வைத்தியம்
சிறுநீரக கல்லை குணமாக்கும் வீட்டு வைத்தியம்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை
கிட்னி ஃபெயில்யருக்கு உள்ள சிகிச்சை முறைகள்
கிட்னி ஃபெயில்யருக்கு உள்ள சிகிச்சை முறைகள் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / சிறுநீரகம்
நோய் காட்டும் கண்ணாடி
நோய் காட்டும் கண்ணாடி பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை
Back to top