பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 37 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகை















புதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்து



வரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
சிறுநீரில் இரத்தமாக போகுதல்
சிறுநீரில் இரத்தமாக போகுதலுக்கான காரணங்கள் மற்றும் பரிசோதனைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / / சிறுநீரகம் / சிறுநீரகம் பற்றிய குறிப்புகள்
சிறுநீரக சதை துணுக்கு (KIDNEY BIOPSY) பரிசோதனை
சிறுநீரக சதை துணுக்கு (KIDNEY BIOPSY) பரிசோதனை பற்றிய தகவல்.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / / சிறுநீரகம் / சிறுநீரகம் பற்றிய குறிப்புகள்
சிறுநீரக நுண்ணொலி கதிர் வரை படம் KIDNEY ULTRASOUND SCAN
சிறுநீரக வியாதிகளுக்கு செய்யப்படும் சிறுநீரக நுண்ணொலிக் கதிர் வரைபடம் (Ultrasound Scan - ஸ்கான்) பற்றிய தகவல்.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / / சிறுநீரகம் / சிறுநீரகம் பற்றிய குறிப்புகள்
சிறுநீரக நுண்தமனி அழற்சி – IgA நெப்ரோபதி
சிறுநீரக நுண்தமனி அழற்சி – IgA நெப்ரோபதி பற்றிய தகவல்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / / சிறுநீரகம் / சிறுநீரகம் பற்றிய குறிப்புகள்
ப்ராஸ்டேட் சுரப்பி (மூத்திரக்காய்) வீக்கம்
ப்ராஸ்டேட் சுரப்பி (மூத்திரக்காய்) வீக்கம் பற்றிய தகவல்.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / / சிறுநீரகம் / சிறுநீரகம் பற்றிய குறிப்புகள்
நிரந்தர சிறுநீரக செயலிழப்பு நோயாளிகளுக்கான உணவு முறைகள்
நிரந்தர சிறுநீரக செயலிழப்பு நோயாளிகளுக்கான உணவு முறைகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / / சிறுநீரகம் / சிறுநீரகம் பற்றிய குறிப்புகள்
VCUG - பரிசோதனை
VCUG - பரிசோதனை பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / சிறுநீரகம்
Back to top