பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 77 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
தொழில் முனைவோரை மேம்படுத்தும் பயிற்சி நிறுவனம்
தொழில் முனைவோரை மேம்படுத்தும் பயிற்சி நிறுவனம் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / தொழில் கடனுதவி நிறுவனங்கள்
மாவட்டத் தொழில் மையம்
மாவட்ட வாரியாக தொழில்களையும், தொழில் முனைவோர்களையும் மேம்படுத்தும் மாவட்டத் தொழில் மையம் (DISTRICT INDUSTRIES CENTER(DIC)) பற்றிய தகவல்
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / தொழில் கடனுதவி நிறுவனங்கள்
நிதி அடிப்படைகள்
நிதி சார்ந்த திட்டங்கள், நிறுவனங்கள் போன்ற அடிப்படை தகவல் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / நிதி சேர்க்கை
குறுநிதி
இப்பகுதியில் குறுநிதி பற்றிய அம்சங்களும், அதன் பயனிப்பாளர் பற்றிய விவரங்களும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / நிதி சேர்க்கை
பரஸ்பர நிதிகள்
பரஸ்பர நிதிகள் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / நிதி சேர்க்கை
பில்லி சூனியம் & மாந்திரீகம்
பில்லி சூனியம் & மாந்திரீகம் போன்ற மூடநம்பிக்கைகள் மற்றும் அதை நீக்குதலில் அரசின் பங்கு பற்றிய செய்தி வழங்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / சமூகநல விழிப்புணர்வு / விழிப்புணர்வு தகவல்கள்
பெண் சக்தி
பெண் சக்தி (உரிய அதிகாரங்கள் மற்றும் உரிமைகளுடன்), இந்தியாவில் பெண்களின் நிலை மற்றும் சமீபத்திய செய்திகள் போன்ற தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / சமூகநல விழிப்புணர்வு / விழிப்புணர்வு தகவல்கள்
அனைவரும் சமம்
இந்தியச் சமுதாயத்தின் அழிவுக்கும் இழிவுக்கும் காரணமாக இருக்கும் சாதி முறையின் கொடுமைகள் பற்றி விளக்கியுள்ளனர்.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / சமூகநல விழிப்புணர்வு / விழிப்புணர்வு தகவல்கள்
மது ஒழிப்பு
இத்தலைப்பில் மது அருந்துவதை நிறுத்தச் சிறந்த 10 வழிகள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / சமூகநல விழிப்புணர்வு / விழிப்புணர்வு தகவல்கள்
புகையிலை ஒழிப்பு
புகையிலையைப் பயன்படுத்துவதால் வரும் தீமைகள் மற்றும் புகைப்பிடிப்பதின் விளைவுகள் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / சமூகநல விழிப்புணர்வு / விழிப்புணர்வு தகவல்கள்
Back to top