பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 14 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
108 அவசர உதவி சேவை
இத்தலைப்பில் மருத்துவம், காவல்துறை மற்றும் தீயணைப்பு துறையினரின் அவசரகால சேவைகள் பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / முதல் உதவி
முதல் உதவி குறித்த கேள்வி பதில்கள்
முதல் உதவி குறித்த கேள்வி பதில்கள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / முதல் உதவி
நீங்களே முதல் உதவி செய்யலாம்
ஒவ்வொரு மனிதரும் தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய, செய்ய வேண்டிய சிறந்த உதவி, முதல் உதவி! இவற்றைப் பற்றி இங்கு தெரிந்து கொள்ளலாம்.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / முதல் உதவி
முதலுதவியின் முக்கியத்துவம்
முதலுதவியின் முக்கியத்துவம் பற்றின குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / முதல் உதவி
விபத்தில் சிக்கியவரை பிழைக்க வைக்க என்ன செய்யலாம்?
விபத்தில் மாட்டியவரை பிழைக்க வைக்க முதல் உதவிகள் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / முதல் உதவி
சவ்வில் ஏற்படும் காயங்களுக்கான சிகிச்சை
சவ்வில் ஏற்படும் காயங்களுக்கான சிகிச்சை பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / முதல் உதவி
இணையம் மூலம் எளிதாக ரத்ததானம்
இணையம் மூலம் எளிதாக ரத்ததானம் செய்து கொள்ளலாம்.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / முதல் உதவி
முதல் உதவி முக்கியம்
முதல் உதவி முக்கியத்தைப்பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / முதல் உதவி
விடாமல் விரட்டும் விக்கல் ஏன்? தீர்வு என்ன?
விடாமல் விரட்டும் விக்கல் ஏன்? தீர்வு என்ன?
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / முதல் உதவி
தீத்தடுப்பு
தீத்தடுப்பு பற்றிய தகவல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / முதல் உதவி
Back to top