பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 14 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
வால்ட் டிஸ்னி
உலகை சிரிக்க வைத்த நாயகன் - வால்ட் டிஸ்னி பற்றிய வரலாற்றுக்குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / பொது அறிவுத் தகவல்கள் / வரலாற்று நாயகர்கள்
கரும வீரர் காமராஜர்
கல்வியின் நாயகன் காமராஜர் பற்றிய வரலாற்றுக்குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / பொது அறிவுத் தகவல்கள் / வரலாற்று நாயகர்கள்
புளோரன்ஸ் நைட்டிங்கேல்
புளோரன்ஸ் நைட்டிங்கேல் பற்றிய வரலாற்றுக்குறிப்புகள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / பொது அறிவுத் தகவல்கள் / வரலாற்று நாயகர்கள்
மார்ட்டின் லூதர் கிங்
மார்ட்டின் லூதர் கிங் பற்றிய வரலாற்றுக்குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / பொது அறிவுத் தகவல்கள் / வரலாற்று நாயகர்கள்
அண்ணல் அம்பேத்கர்
அண்ணல் அம்பேத்கர் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / பொது அறிவுத் தகவல்கள் / வரலாற்று நாயகர்கள்
மஹாத்மா காந்தியடிகள்
மஹாத்மா காந்தியடிகள் (இந்தியாவின் தேசப்பிதா) பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / பொது அறிவுத் தகவல்கள் / வரலாற்று நாயகர்கள்
வாஸ்கோட காமா
வாஸ்கோட காமா பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / பொது அறிவுத் தகவல்கள் / வரலாற்று நாயகர்கள்
பிரெட்ரிக் பாஸி
'அமைதியின் தூதுவன்' - பிரெட்ரிக் பாஸி அவர்களின் வரலாற்றுக் குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / பொது அறிவுத் தகவல்கள் / வரலாற்று நாயகர்கள்
மகாகவி பாரதியார்
மகாகவி பாரதியார் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / பொது அறிவுத் தகவல்கள் / வரலாற்று நாயகர்கள்
மாவீரன் அலெக்ஸாண்டர்
மாவீரன் அலெக்ஸாண்டர் பற்றிய வரலாற்று குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / பொது அறிவுத் தகவல்கள் / வரலாற்று நாயகர்கள்
Back to top