பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 115 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
கோடை உழவு
கோடை உழவு பற்றிய பயனுள்ள தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / பயனுள்ள இணையதளங்கள் மற்றும் தகவல்கள் / பயனுள்ள தகவல்கள்
தரமான பருத்தி விதை உற்பத்தி முறைகள்
தரமான பருத்தி விதை உற்பத்தி முறைகள் பற்றி இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / விதைகள் / விதை உற்பத்தி
குழித்தட்டு சிறந்த முறை
குழித்தட்டு சிறந்த முறைகளைப் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / சிறந்த நடைமுறைகள்
நீடித்த பசுமைப் புரட்சிக்கான பயிர் இரகங்கள், பண்ணைக் கருவி
நீடித்த பசுமைப் புரட்சிக்கான புதிய பயிர் இரகங்கள், பண்ணைக் கருவிகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள்
உணவு பொதியிடும் முறைகள்
உணவு பொதியிடும் முறைகள் பற்றி இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள் / அறுவடைக்குப்பின் நுட்பங்கள்
பதப்படுத்தப்பட்ட பனைபொருட்கள்
பதப்படுத்தப்பட்ட பனைபொருட்கள் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / அறுவடைக்குப்பின் நுட்பங்கள் / மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பனைபொருட்கள்
விதை நேர்த்தி
விதை நேர்த்தி செய்வதால் உண்டாகும் பலன்கள் மற்றும் செய்முறைகள் பற்றி இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண் இடுபொருட்கள் / விதைகள்
விதைச்சேமிப்பு கொள்கலன்கள்
விதைச்சேமிப்பு கொள்கலன்கள் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண் இடுபொருட்கள் / விதைகள்
சேமிப்புக் காரணிகள்
சேமிப்புக் காரணிகள் பற்றி இங்கு விரிவாகக் கூறப்பட்டுள்ளது.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண் இடுபொருட்கள் / விதைகள்
நிழல் வீடு
தோட்டக்கலை பயிர்களை வளர்ப்பதில் மற்றும் தளம் தேர்வு செய்வதில் நிழல் வீடுகளின் தேவைகள் பற்றியும், அடிப்படையான நிழல் வீடுகளை கட்டுவதற்கு தேவைப்படும் கட்டுமான பொருட்கள் பற்றியும் இங்கே விவரிக்கப்பட்டுள்ளன
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள் / மேம்பட்ட தொழில்நுட்பங்கள்
Back to top