பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 2 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
இரத்த தானம்
இரத்த தானம், இரத்த தானம் மீதுள்ள தவறான கருத்துகள், இரத்தம் பற்றிய உண்மைகள், சர்வதேச மற்றும் தேசிய அளவிலான இரத்த தான சேவை மையங்களின் பயனுள்ள இணைப்புகள் முதலியன இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / முதல் உதவி
ரத்த தானம் பற்றிய முக்கியத் தகவல்கள்
தானமாகப் பெறப்படும் ரத்தத்தில் என்னென்ன சோதனைகள் நடத்தப்படுகின்றன, யாரெல்லாம் ரத்தம் கொடுக்கலாம், எவ்வளவு நாள் வரை ரத்தத்தைப் பயன்படுத்தலாம் உள்ளிட்ட தகவல்களை இங்கு காணலாம்.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / முதல் உதவி
Back to top