பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 9 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
பயிர்கள் சாகுபடிக்கான தொழில்நுட்பங்கள்
பயிர்கள் சாகுபடிக்கான தொழில்நுட்பங்கள் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள் / சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள்
பணம் காய்க்கும் மரங்கள்
செப்டம்பர், அக்டோபர் மாதங்களில் பழரகங்களை சாகுபடி செய்து விவசாயிகள் வருடம் முழுக்க லாபம் பெற வழிகாட்டுதல்கள் இங்கே..
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண் சார்ந்த தொழில்கள்
பருத்தி சாகுபடி
பருத்தி உற்பத்தியில் மேற்கொள்ளும் நடைமுறைகள் மற்றும் சமீபத்திய தொழில்நுட்பங்களின் தொகுப்பைப் பற்றி இங்கே விவரிக்கப்பட்டுள்ளன
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / நார் பயிர்கள் / பருத்தி
பயிர் நோய்களை கட்டுப்படுத்த நுண்ணுயிரிகள்
பயிர் நோய்களை கட்டுப்படுத்தும் நுண்ணுயிரிகள் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / சிறந்த நடைமுறைகள்
கேரட் மற்றும் உருளைக்கிழங்கில் நூற்புழு
கேரட் மற்றும் உருளைக்கிழங்கில் நூற்புழு தாக்கம் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள் / பயிர் பாதுகாப்பு
செம்மை நெல் (ராஜராஜன் 1000) சாகுபடி முறை (எஸ்.ஆர்.ஐ)
தொழில்நுட்பம் மற்றும் துறை அனுபவங்கள் உட்பட எஸ்.ஆர்.ஐ-யின் பல்வேறு அம்சங்கள் உள்ளடங்கியுள்ளது.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / தானியங்கள் / நெல் சாகுபடி
வரமிளகாய் உற்பத்தி
வரமிளகாய் உற்பத்தி பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / பழவகை காய்கறிகள் / மிளகாய்
வீரிய ஒட்டு பருத்தி
வீரிய ஒட்டு பருத்தி பற்றிய முழு விவரத்தையும் இங்கு காணலாம்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / நார் பயிர்கள் / பருத்தி
பயிர்களின் நீர் மேலாண்மை & திட்டங்கள்
பயிர்களின் நீர் மேலாண்மை & திட்டங்கள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / அரசு திட்டங்கள்
Back to top