பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 5 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
குழந்தையின் பண்புகள், உடல் மற்றும் அறிதல் திறன்
தொடக்கக் கல்வியின் ஆரம்பத்தில் குழந்தையின் பண்புகள் உடல் மற்றும் அறிதல் திறன் சார்ந்தவை
அமைந்துள்ள கல்வி / ஆசிரியர்கள் பகுதி
எளிமையாக இருந்தால் எதையும் சாதிக்கலாம்
எளிமையின் முக்கியத்துவமும் அதனால் கிடைக்கும் பலன்களையும் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / குழந்தைகள் பகுதி / மாணவர்களின் பகுதி
இலக்கு நிர்ணயம் - சிந்திக்க வேண்டிய அம்சங்கள்
இலக்கு நிர்ணயம் செய்வதில் சிந்திக்க வேண்டிய அம்சங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / குழந்தைகள் பகுதி / மாணவர்களின் பகுதி
நேர மேலாண்மையை கற்றுக்கொள்ளும் முறைகள்
நேர மேலாண்மையை கற்றுக்கொள்ளும் முறைகள் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / குழந்தைகள் பகுதி / மாணவர்களின் பகுதி
தொழில் முனைவோர் பண்புகள்
தொழில் முனைவோரின் பண்பு நலன்கள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / சுய தொழில்கள் / தொழில்முனைவோர்க்கான தகவல்கள்
Back to top