பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 16 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
குற்றவியல் நடைமுறைச்சட்டத்தின் 50வது பிரிவில் 50-ஏ
குற்றவியல் நடைமுறைச்சட்டத்தின் 50வது பிரிவில் 50-ஏ பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / இந்தியாவிலுள்ள - சட்டங்கள்
குழந்தைத் தொழிலாளர் சட்டங்களும் சீர்திருத்தங்களும்
குழந்தைத் தொழிலாளர் சட்டங்களில் சீர்திருத்தங்களும் இந்தியாவில் குழந்தை தொழிலாளர் முறை ஒழிப்பும் பற்றிய ஒரு தோற்றப்பகுப்பாய்வு இங்கு தரப்பட்டுள்ளது.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / இந்தியாவிலுள்ள - சட்டங்கள்
உங்கள் புகாரை ஏற்க காவல்துறை அதிகாரிகள் மறுத்தால் பின்பற்ற வேண்டிய நடைமுறைகள்
உங்கள் புகாரை ஏற்க காவல்துறை அதிகாரிகள் மறுத்தால் பின்பற்ற வேண்டிய நடைமுறைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / இந்தியாவிலுள்ள - சட்டங்கள்
முதல் தகவல் அறிக்கை (FIR) – குற்றவியல் நடவடிக்கையின் முதல் படி
முதல் தகவல் அறிக்கை (FIR) பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / இந்தியாவிலுள்ள - சட்டங்கள்
இயற்கைக்கு மாறான பாலுறவும், இந்தியச் சட்டங்களும்
இயற்கைக்கு மாறான பாலுறவும், இந்தியச் சட்டங்களும் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / இந்தியாவிலுள்ள - சட்டங்கள்
இந்திய அரசியலமைப்பு ஷரத்துகள்
இந்திய அரசியலமைப்பின் ஷரத்துகள் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / நிர்வாகம்
ஜன்தன், ஆதார் மொபைல் ”ஜாம்” ஊக்க சக்தி
ஜன்தன், ஆதார் மொபைல் ”ஜாம்” ஊக்க சக்தி பற்றிய தகவல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / மத்திய - மாநில அரசு திட்டங்கள் / இந்திய அரசு திட்டங்கள்
இந்தியச் சட்டங்கள் – மற்றும் (விதி) எண்கள்
இந்தியச் சட்டங்கள் – மற்றும் (விதி) எண்கள் பற்றியவைகள்
அமைந்துள்ள கல்வி / பொது அறிவுத் தகவல்கள் / பொதுத் தகவல்கள்
மணவாழ்வு மீட்புரிமை சட்டம்
மணவாழ்வு மீட்புரிமை சட்டம் (Restitution of Conjugal Rights) பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / இந்தியாவிலுள்ள - சட்டங்கள்
இந்திய நீதித்துறை வரலாறு (உச்ச நீதிமன்றம்)
இந்திய நீதித்துறையின் வரலாற்றுக் குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / பொது அறிவுத் தகவல்கள் / பொதுத் தகவல்கள்
Back to top