பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 87 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
விதையின் அடிப்படை
விதையின் அடிப்படை தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண் இடுபொருட்கள் / விதைகள்
இந்தியன் வங்கி
இந்தியன் வங்கியில் வழங்கும் விவசாய கடன் தொடர்பான தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / ஒழுங்கு முறை வணிக வங்கிகள் / தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகள்
விதைச்சான்றளிப்பு மற்றும் அங்ககச் சான்றளிப்புத்துறை
விதைச்சான்றளிப்பு மற்றும் அங்ககச் சான்றளிப்புத்துறையின் (2018 – 2019) கொள்கை விளக்கக் குறிப்பு இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / மத்திய - மாநில அரசு திட்டங்கள் / கொள்கை விளக்கக் குறிப்பு
இந்திய வேளாண்மையின் வரலாறு மற்றும் எழுச்சி
இந்திய வேளாண்மையின் வரலாறு மற்றும் எழுச்சி பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / பயனுள்ள இணையதளங்கள் மற்றும் தகவல்கள்
தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழக மக்கள் சாசனம்
தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகம் மக்கள் சாசனம் 2017 - 2018 பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / தமிழ்நாடு அரசுத் திட்டங்கள் / மக்கள் சாசனம்
விதை சுத்திகரிப்பு
விதை சுத்திகரிப்பு பற்றிய குறிப்புகள்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண் இடுபொருட்கள் / விதைகள்
மாசுபாட்டை தடுப்பதன் மூலம் சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை
மாசுபாட்டை தடுப்பதன் மூலம் சுற்றுச்சூழல் மேம்படுதல் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / மாசுபாடு
Back to top