பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 65 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
Forum மழைநீர் சேகரிப்பு
மழைநீர் சேகரிப்பு முறைகளை பற்றி இங்கு விவாதிக்கலாம்.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / எரிசக்தி- கருத்து பகிர்வு
மழைநீர் சேகரிப்பு திட்டம்
மழைநீர் சேகரிப்பு தொடர்பான பல்வேறு அம்சங்கள் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / எரிசக்தி சேமிப்பு / மழைநீர் சேகரிப்பு
நீடித்த வாழ்வும் நீரும் - பகுதி - ஆ
பகுதி அ - வின் விருப்பத் தேர்வு செயல்கள் குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / / நீர் / நீடித்த வாழ்வும் நீரும் - குழந்தைகளுக்கான கையேடு
மழைநீர் சேகரிப்பு
மழைநீர் சேகரிப்பு குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / எரிசக்தி சேமிப்பு
நீடித்த வாழ்வும் நீரும் கையேடு - பகுதி - அ
வளாகத்தில் தண்ணீர்ப் பற்றி புரிந்து கொள்வதற்கான முறை இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / / நீர் / நீடித்த வாழ்வும் நீரும் - குழந்தைகளுக்கான கையேடு
மழை காலத்தில் மனிதனை தாக்கும் நோய்கள்
மழை காலத்தில் மனிதனை தாக்கும் நோய்கள் பற்றிய தகவல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை
வளிமண்டலம் - ஓர் கண்ணோட்டம்
வளிமண்டலம் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / பொதுவான தகவல்கள்
Comment Re: குட்டைகளில் மழைநீர் சேகரிப்பு
இந்த நீர் சேகரிப்பு குட்டைகள் வெட்ட நிறைய செலவு ஆகாதா?
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / / மழைநீர் சேகரிப்பு / குட்டைகளில் மழைநீர் சேகரிப்பு
Comment Re: தமிழ் நாடு எதிர் நோக்கியுள்ள குடிநீர் பற்றாக்குறையை எவ்வாறு எதிர் நோக்கலாம்?
முதலில் தண்ணீரை வீணாக்கக்கூடாது என்று எண்ணம் வரவேண்டும். தண்ணீர் சிக்கனம் தேவை அனைவருக்கும் இதனால் தண்ணீர் தேவை குறையும் . சூற்றுசூழலை பாதுக்காக்க வேண்டும் என்றால் நீர்நிலைக்களைவும் ஆறுகள் கடல்களையும் தூய்மையாக வைக்க வேண்டும், மரங்களை வளர்த்து மழை பொலிவை உண்டாக்க வேண்டும். மழை நீர் சேகரிப்பை ஒவ்வெருவரும் உறுதி செய்ய வேண்டும். அரசும் புதிய நீர்நிலைக்களை உருவாக்கி பழைய நீர்நீலைக்களை தூர்வாரவேண்டும் மற்றும் மணல் திருடையும் தடுக்க வேண்டும் மீறினால் மிக கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் மணல் குவாரிகளை அமைப்பது கைவிட வேண்டும் . எதிர்காலத்தை நினைப்போம் வாழ்வில் வளம் பெறுவோம் .
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / சமுதாயத்தில் ஓர் மாற்றம் / தமிழ் நாடு எதிர் நோக்கியுள்ள குடிநீர் பற்றாக்குறையை எவ்வாறு எதிர் நோக்கலாம்?
பிரதமரின் வேளாண் பாசனத்திட்டம்
பிரதமரின் வேளாண் பாசனத்திட்டம் (பிரதான் மந்திரி கிருஷி சின்சாயி யோஜனா) பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / அரசு திட்டங்கள் / பயிர்கள் தொடர்பானவை
Back to top