பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 53 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
வளம் வற்றிப்போதல்
நம் நாட்டின் வளங்கள் அழிந்துபோதல் பற்றி இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / இந்திய சுற்றுச்சூழல் கரிசணங்கள்
பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை உபயோகித்து தார்ச்சாலை அமைத்தல்
பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை உபயோகித்து தார்ச்சாலை அமைக்கும் முறை பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / கழிவு மேலாண்மை
நன்னெறி மேலாண்மை முறைகள்
சுற்றுப்புறச் சூழலை பாதுகாக்கும் நன்னெறி மேலாண்மை முறைகள் பற்றிய தகவல்களை இங்கு காணலாம்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / அரசு திட்டங்கள்
சூழல் மாசு - ஓர் கண்ணோட்டம்
சூழல் மாசு பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / தொிந்து கொள்ள வேண்டியவை
காற்றில் என்ன இருக்கிறது
காற்றுடன் சம்மந்தப்பட்ட முக்கியமான தகவல்களைப் பற்றி இங்கே கூறப்பட்டுள்ளது.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / நிலையான மேம்பாடு
பருவநிலை மாற்றம்
பருவநிலை மாற்றம் பற்றிய கட்டுரைகள்
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / தட்பவெப்ப மாற்றம்
சுற்றுச் சூழல் என்றால் என்ன?
சுற்றுச் சூழல் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / சுற்றுச்சூழல் - விளக்கம்
சுற்றுச்சூழல் மாசைக் கட்டுப்படுத்தும் சட்டங்கள்
சுற்றுச்சூழல் மாசைக் கட்டுப்படுத்தும் சட்டங்கள் பற்றிய வரையறை இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / அரசு திட்டங்களும் கொள்கைகளும்
சூழல் பாதுகாப்பிற்கு நாம் செய்ய வேண்டியது
சுற்றுச்சூழல் அழிந்துவிடும் நிலையை நாம் அனைவரும் நன்கு உணர்ந்திருக்கிறோம். அவற்றைப் பாதுகாக்கும் செயல்களைப் பற்றி இங்கு கூறப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / நிலையான மேம்பாடு
சிறுதானிய பயிர்களின் சிறப்பம்சங்கள்
சிறுதானிய பயிர்களின் சிறப்பம்சங்கள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள்
Back to top