பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 22 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
எளிதான பயிர் சாகுபடிக்கு விதை உர கட்டு தொழில்நுட்பம்
எளிதான பயிர் சாகுபடிக்கு விதை உர கட்டு தொழில்நுட்பம் பற்றி இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள்
செம்மை நெல் (ராஜராஜன் 1000) சாகுபடி முறை (எஸ்.ஆர்.ஐ)
தொழில்நுட்பம் மற்றும் துறை அனுபவங்கள் உட்பட எஸ்.ஆர்.ஐ-யின் பல்வேறு அம்சங்கள் உள்ளடங்கியுள்ளது.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / தானியங்கள் / நெல் சாகுபடி
நெற் பயிரில் உயிராற்றல் வேளாண்மை
உயிராற்றல் வேளாண் வழிமுறைகளைக் கடைப்பிடித்த நெல் பயிரிடும் முறை பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / தானியங்கள் / நெல் சாகுபடி
மருந்து மற்றும் மணமூட்டும் பயிர்களில் நோய் மேலாண்மை
மருந்து மற்றும் மணமூட்டும் பயிர்களில் நோய் மேலாண்மை செய்தல் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள்
வரமிளகாய் உற்பத்தி
வரமிளகாய் உற்பத்தி பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / பழவகை காய்கறிகள் / மிளகாய்
தென்னை - பயிர் செய் முறை
தென்னை - பயிர் செய் முறைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / தென்னை / தென்னை வளர்ப்பு மற்றும் பராமரிப்புக்கான தொழில்நுட்பங்கள்
கோ-3 வரகு பயிரிடும் முறை
கோ-3 வரகு பயிரிடும் முறை பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண்மை பயிர்கள் / சிறுதானியங்கள்
சொட்டு நீர்ப்பாசனம் அமைக்க சிறு, குறு விவசாயிகளுக்கு 100% மானியம்
சொட்டு நீர்ப்பாசனம் அமைக்க பரப்பு வரம்பு நீக்கப்பட்டதன் தகவல் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / அரசு திட்டங்கள் / பயிர்கள் தொடர்பானவை
நூற்புழு
நூற்புழு பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள் / பயிர் பாதுகாப்பு
துவரையில் ஒருங்கிணைந்த பயிர் பாதுகாப்பு முறைகள்
துவரை பயிர் பூக்கும் தருவாயில் உள்ளதால், உடனடியாக விவசாயிகள், பூச்சி நோய்களால் ஏற்படும் பாதிப்புகளைப் போக்கி நல்ல மகசூலைப் பெற, மேற்கொள்ள வேண்டிய ஒருங்கிணைந்த பயிர் பாதுகாப்பு முறைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / பயறு வகைகள் / துவரை
Back to top