பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 107 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
”தமிழகம் 25”
”தமிழகம்” பற்றிய தகவல்கள் சில இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / பொது அறிவுத் தகவல்கள் / தமிழ்நாடு - பொது அறிவு
வாசிப்பே ஒரு மனிதனின் கல்வியறிவை முழுமைப்படுத்துகிறது
வாசிப்பே ஒரு மனிதனின் கல்வியறிவை முழுமைப்படுத்துகிறது
அமைந்துள்ள கல்வி / சிறந்த செயல்முறைகள்
நன்னெறி ஆய்வக முறைகள்
நன்னெறி ஆய்வக முறைகள் பற்றி இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / ஆசிரியர்கள் பகுதி
படிப்பின் முக்கியத்துவம்
உணவும் உறக்கமும் போல படிப்பின் முக்கியத்துவம் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / குழந்தைகள் பகுதி / மாணவர்களின் பகுதி
வேதியியல் – பொது அறிவு வினா-விடைகள்
வேதியியல் சார்ந்த பொது அறிவு வினா-விடைகள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / பொது அறிவுத் தகவல்கள் / பொது அறிவு வினா விடைகள்
பள்ளிகளில் எளிதில் கிடைக்க வேண்டிய உணவுகள்
ஒவ்வொரு பள்ளிகளிலும் உள்ள கடைகளில் சத்தான பழங்களும் (கொய்யாபழம், நெல்லிக்காய், சாத்துக்குடி, வாழைபழம்...) குழந்தைகளுக்கு தேவையான அவித்த உணவுகளான பணியாரம், புட்டு... விற்க அரசு கட்டாயபடுத்த வேண்டும்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / குழந்தைகள் உடல்நலம் / உணவு முறை
வேதிப் பொறியியல் / தொழில்நுட்பவியல்
வேதிப் பொறியியல் / தொழில்நுட்பவியல் (Chemical Engineering/Technology) பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள கல்வி / பல வகையான படிப்புகள்
Back to top