பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 207 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
ஜீவன்ஜோதி நல மையம்
ஜீவன்ஜோதி நல மையம் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / சேவை நிறுவனங்கள்
கைகால்வாய் நோய்
கைகால்வாய் நோய் அறிகுறிகள், காரணங்கள் மற்றும் சிகிச்சைமுறை குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / தொற்று நோய்கள்
இருமல், சளி மற்றும் மிகவும் மோசமான சுகவீனங்கள்
இருமல், சளி மற்றும் மிகவும் மோசமான சுகவீனங்கள் தொடர்பான முக்கிய குறிப்புகள் மற்றும் உபதகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / நுரையீரல்
பிரசவத்திற்கு பின் சாப்பிட வேண்டிய உணவுகள்
இங்கு பிரசவம் முடிந்த பெண்கள் சாப்பிட வேண்டிய முக்கிய உணவுகள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / / ஆயுஷ் / சித்த மருத்துவம்
மங்கள மாலைத் திட்டம்
தமிழக அரசின் சமூக நலம் மற்றும் சத்துணவுத் திட்டத் துறையின் கீழ் இயங்கும் மங்கள மாலைத் திட்டம் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / தமிழ்நாடு அரசுத் திட்டங்கள் / இதர பொதுவான திட்டங்கள்
குழந்தை திருமணம்
இந்தியாவில் நடக்கும் குழந்தை திருமணம் பற்றிய தகவல்களையும் மற்றும் அதை தடுக்க அரசாங்கம் மற்றும் பிற நிறுவனங்கள் கையாளும் நடவடிக்கைகளையும் இங்கு விளக்கியுள்ளனர்.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / சமூகநல விழிப்புணர்வு / விழிப்புணர்வு தகவல்கள்
பாலியல் நலம்
பாலியல் நலம் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / பெண்கள் உடல்நலம் / பெண்களுக்கான உடல்நலத் தகவல்கள்
பள்ளியில் குழந்தைகளுக்குப் பாதுகாப்பு
பள்ளியில் குழந்தைகளுக்கான பாதுகாப்பு குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / ஆசிரியர்கள் பகுதி
பெண்களும் எரிசக்தியும்
எரிசக்தித் தேவைகளுடன் பெண்களின் தொடர்பு பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / பெண்களும் எரிசக்தியும்
குழந்தை விற்பனை
குழந்தை விற்பனை தொடர்பாக நடந்த பல்வேறு சம்பவங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / சமூகநல விழிப்புணர்வு / விழிப்புணர்வு தகவல்கள்
Back to top